Vi ansetter!

Flytte nettside

Når man flytter en nettside til en ny server eller et nytt webhotell er det en rekke ting man kan gjøre for at flyttingen skal gå smidigst mulig, dette er våre flyttetips.

Ha god orden

Når man arbeider med ulike servere, flere kopier av filer og databaser må man holde ordentlig orden. Sørg derfor for å ha en oversikt over servernavn, ip-adresser, brukernavn og passord til databaser og servere.

Sett også av nok tid og hold muligheten for retrett åpen, det er ikke uvanlig at det dukker opp uforutsette problemer.

Planlegg flyttingen til et tidspunkt hvor det er normalt er lite trafikk på siden slik at det oppstår minst mulig avbrudd i driften.

1. Gjør klar DNS (helst 24 timer før)

Det er en fordel å oppdatere DNS minst 24 timer før planlagt flytting for å sørge for at de som forsøker å besøke siden får den nye informasjonen raskest mulig når flyttingen skjer.

Hvis du kan endre avanserte innstillinger hos din leverandør bør TTL for enten hele domenet, eller de spesifikke domenenavnene som skal flyttes settes til et lavt tall, f.eks. 1200 (én halvtime). Det betyr at de som bruker domenet vil få informasjon om den nye serveren senest en halv time etter at du har flyttet.

Hvis du ikke har muligheten til å oppdatere DNS på denne måten er det ikke avgjørende, men det kan medføre at det kan gå opptil 24 timer etter flytting før man kommer rett sted.

2. Test stedet man flytter til

Lag en kopi av filer og database og legg dette på den nye serveren, og sett opp den nye serveren slik den skal fungere for andre.

Alle sider hos oss får tildelt en standardadresse på xx.raskesider.no. Denne vil for WordPress og Magento ikke fungere uten videre, fordi man blir sendt til adressene som er lagret i databasen. Man kan på i kontrollpanelet midlertidig slå på omskriving av domenenavnet slik at det fungerer under testing. Drupal håndterer adresser riktig, og der vil det normal fungere med mindre man kjører en flerspråklig side basert på domenenavn.

hosts

Hvis du vil teste ditt nye hotell på riktig domenenavn så kan du redigere hostsfilen. Det krever normalt administrator-tilgang på din maskin.

  • Mac: /private/etc/hosts
  • Linux: /etc/hosts
  • Windows: %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts

En hosts fil ser omtrent slik ut:

##
# Host Database
##
127.0.0.1 localhost
255.255.255.255 broadcasthost
::1 localhost
fe80::1%lo0 localhost

# Eksempel for mittdomenenavn.no hvis det
# skal flyttes til rask1.raskesider.no
89.221.242.128 mittdomenenavn.no
89.221.242.128 www.mittdomenenavn.no

Disse linjene gjør at din nettleser istedenfor å bruke DNS til å slå opp mittdomenenavn.no bruker hosts-filen. Du må huske å fjerne dette hvis du vil se siden der den lå før.

3. Flytting

3.1 Steng det gamle nettstedet for kommentarer og bruk (vedlikeholdsmodus eller tilsvarende). Fra det øyeblikket databasen kopieres vil all aktivitet på den gamle siden være tapt.

3.2 Lag en ny kopi av databasen og last den opp på den nye serveren

3.3 Sjekk at alt oppfører seg som det skal på den nye serveren

3.4 Aktiver siden på den nye serveren, slik at den ikke er i vedlikeholdsmodus, og brukere kan logge inn, handle eller poste kommentarer som normalt.

3.5 Endre DNS Oppdater DNS slik at domenenavnet peker til den nye serveren.

3.6 Følg med og kontrollér at alt oppfører seg normalt. Sjekk logger på den nye serveren for å se at trafikken kommer dit. Sjekk logg i publiseringsløsningen din for å se at det ikke har oppstått nye feil.

Etter flytting

Når du vet at siden fungerer, og all trafikk kommer til den nye siden – så bør du rydde opp.

Sett TTL-verdiene tilbake til slik de var, det gjør siden tregere hvis disse står på et veldig lavt tall.
Si opp gammelt webhotell hvis du ikke trenger det mer!

Hjelp med flytting

Vi kan hjelpe deg med flytting, du kan bestille flytting av din nettside til oss her.