Vi ansetter!

SSH

Du kan bestille SSH-tilgang til din side ved å kontakte [email protected].

Brukernavn, passord og port

Brukernavn og passord til SSH er det samme som du har fått tildelt til SFTP, og tjenesten kjører på port 22 som normalt. Du kan derfor koble til ved å skrive ssh [email protected] på vanlig måte.

Via SSH kan du bruke verktøy som DrushComposerLaravel og flytte filer og databaser mer effektivt.

Mye brukte kommandoer

Kopiering av mappestrukturer fra annen server
scp [email protected]:/sti/til/mappe/fil .
Eksportere MySQL/MariaDB database
mysqldump -u brukernavn -p databasenavn > fil.sql
Importere MySQL/MariaDB-database
mysql -u brukernavn -p databasenavn < fil.sql