Verktøy for måling av nettsiders hastighet og ytelse

Det finnes mange ulike verktøy og metoder for å måle hastighet og ytelse på en nettside. Her presenterer vi noen av verktøyene vi bruker mest.

Testverktøy

Pingdom tools | GTmetrix | WebPageTest.org | Google PageSpeed Insights | Google Analytics | Google Webmaster Tools | Chrome Developer Tools og Firebug | speedcurve.com

Pingdom Tools

Målgruppe: alle!

Med Pingdom Tools kan man enkelt måle nedlastningshastighet fra Amsterdam, Dallas og New York. Resultatene er oversiktlig og enkelt presentert. Sideanalysen er spesielt nyttig og gir rask innsikt i hvor forsinkelsene er og andre eventuelle problemer på siden.

Pingdom byr på de vanlige parameterene, lastetid, ytelsesgrad (PageSpeed), antall elementer og presenterer waterfall for siden. Pingdom lagrer testresultater, slik at man kan se sidens utvikling over tid.

GTmetrix

 Målgruppe: alle

Med GTmetrix får man rapporter liknende Pingdom sine, men med litt mer tilleggstjenester. Man kan også teste fra alle kontinenter. Det lages også en video som viser hvordan siden blir vist over tid.

Hvis man oppretter konto får man tilgang på ekstra tjenester: regelmessig automatisk overvåkning og rapporter, historie med grafer, testing fra Android-enheter, videoer som viser hvordan sidene laster, og mye mer.

GTmetrix har også et REST API som programmerere kan benytte seg av for å automatisere testing.

WebPageTest.org

Målgruppe: For den viderekomne analytiker

WebPageTest.org er vår egen favoritt. Den tilbyr et bredt utvalg nettlesere og mange ulike steder i verden å teste fra. Tjenesten ser ved første øyekast ikke like enkel ut som GTmetrix og Pingdom, men bak fasaden skjuler det seg mange proffe funksjoner.

Vi liker tjenesten spesielt godt fordi den kan automatisere en del av arbeidet vi ofte gjøre, og fordi man kan hente ut gode statistiske data. Hele tjenesten er meget godt dokumentert.

WebPageTest.org er praktisk til forskningsprosjekter fordi man også kan sette opp private systemer, med egne noder å kjøre tester fra.

Google PageSpeed Insights

Målgruppe: Utviklere

Google PageSpeed Insights gir som navnet tilsier innsikt i sidehastighet, hvor lang tid mobile og desktop-nettlesere bruker på å tolke sidens kode.

Det er viktig å ikke forveksle sidehastighet med nedlastningshastighet. PageSpeed gir bare innsikt i hvordan HTML, Javascript og CSS er satt sammen – og sier ikke noe om hvor raskt en side faktisk vises for brukeren.

Google PageSpeed kommer med konkrete tips til forbedringer en programmerer kan gjøre, både for mobil- og desktopvisning.

Google Analytics

Målgruppe: Den viderekomne analytiker

Google Analytics er det eneste verktøyet gir tall på hvor lang tid det tar for sidens virkelige besøkende å laste sidene.

Under Behavior (Adferd) er det en Page Speed (sidehastighet) seksjon. For lite trafikkerte sider kan det være mangelfulle data der, fordi Google som standard bare har 1% sjanse for å registrere denne informasjonen.

Denne lille kodesnutten er fin hvis man ønsker å registrere mer data i en periode (tallet angir prosents sjanse for at Google skal registrere data, standard er 1). Denne må kjøres før trackPageview;
_gaq.push([‘_setSiteSpeedSampleRate’, 25]);
eller for Universal Analytics
ga(‘create’, ‘UA-XXXXX-Y’, {
  ‘cookieDomain’: ‘xxxxxx.com’, 
  ‘siteSpeedSampleRate’: 25
});

Disse dataene gjør det enkelt å identifisere enkeltsider med dårlig ytelse, eller problemer knyttet til spesielle typer enheter.

Google Webmaster Tools

Målgruppe: Webmasters

Google Webmaster Tools er en tjeneste mange er innom til stadighet. Gjør det til en vane å sjekke gjennomsøkningsstatistikken!

Den nederste grafen i listen viser «tid brukt på å laste ned en side. Dette tallet er et godt mål på hvor rask webserveren er. Tider på over 500ms vil oppleves med en forsinkelse, og bruker Google mer enn ett sekund på å laste ned så har man et ytelsesproblem.

Chrome Developer Tools og Firebug

Målgruppe: Utviklere

De fleste utviklere er godt kjent med Firebug (i Firefox) og Developer Tools (i Chrome).

Network-tabbene i Developer Tools og Firebug gir komplett informasjon om elementenes lastetider, sidestørrelse, antall forespørsler, headere og mye mer.

Vi bruker network-tabben hele tiden, den er raskere og enklere i bruk en nettbaserte tjenester som Pingdom Tools, GTmetrix og WebPageTest.

Speedcurve.com

Målgruppe: Utviklere/webmastere

Ideen til Speedcurve.com er å kunne gjøre komparative analyser av front-end på en nettside over tid. Vi har tro på at dette kan bli en spennende tjeneste etterhvert.

Tjenesten er under lansering og tester foreløpig bare fra USA. Dette gjør tjenesten foreløpig uegnet til testing av raske norske nettsider, fordi det blir mye målefeil fra andre siden av dammen.