Dette er et første improvisorisk utkast til vilkår for Servebolt.no. Vilkårene gjelder når tjenestene tas i bruk, og ved bestilling gjelder de priser som er fastsatt og vises på nettsidene.

Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger, men senest innen én uke etter at den automatiske bestillingen er bekreftet på epost.

Essensen er: oppfør deg skikkelig, ikke ta unødig risiko med data eller passord, og hold nettsiden din oppdatert med siste programvare!

Servebolt.no drives av og faktureres via Raske Sider AS (914 823 900 MVA).

Om tjenesten

Servebolt.no tilbyr hosting av nettsider og normale funksjoner som hører til dette til profesjonelle aktører. Tjenesten er begrenset til det som er tilgjengelig via kontrollpanelet. Tjenesten omfatter mange ulike avanserte funksjoner for å gjøre nettsider raskere, og ikke alle vil nødvendigvis virke for alle nettsider.

Servebolt.no er behjelpelig med å sørge for at nettsidens innstillinger i kontrollpanelet blir gode.

Kundeopplysninger

Kunder plikter å oppgi sannferdig og riktig informasjon i forbindelse med registrering i våre systemer, og må jevnlig holdes oppdatert.

Kontoer som opprettes med uriktig informasjon vil bli stengt uten videre varsel.

Hastighetsgaranti

 

Servebolt.no tilbyr hastighetsgaranti ved innflytting. Det innebærer at Servebolt garanterer en raskere hosting enn den kunden flytter fra. Dette måles med TTFB(Time-To-First-Byte) på den aktive nettsiden og versjonen som er lagt opp på Servebolt. Begge i ucachet tilstand. TTFB måles med uavhengige testverktøy, herunder Pingdom og GTMetrix. Servebolt forbeholder seg retten til å gjennomføre forbedringer i kundens applikasjon for å optimalisere applikasjonen for økt hastighet før testen gjennomføres. Dersom nettsiden ikke blir raskere med Servebolt hosting vil kunden ha rett på seks måneder hosting med det hosting produktet som passer applikasjonens diskbruk ved tidspunktet for testing.

Drift

Servere er lokalisert i et sikkert, moderne datasenter i Norge og blir kontinuerlig overvåket. Datasenteret er bemannet fra 8-21 alle dager, og vår serviceavtale sikrer maksimalt én times responstid utenom normale åpningstider.

Vi vil gjøre alt vi kan for at tjenestene alltid skal være tilgjengelig. Det vil likevel kunne forekomme driftsavbrudd som følge av feil hos tredjepart (linjeleverandører, datasenter osv.), angrep på infrastrukturen (f.ek.s DDOS) eller feil på våre egne systemer eller hardware. Vi vil alltid forsøke å rette feil snarest mulig.

Ved overforbruk av ressurser vil leietager bli kontaktet og informert om situasjonen. Kunder plikter å utbedre problem i henhold til anbefalte tiltak. Kunder som forårsaker driftsproblemer ved gjentatte anledninger blir belastet for vaktens arbeid per påbegynte time etter de til en hver tid gjeldende dag/natt/helge-satser.

Vi kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av at våre tjenester ikke er tilgjengelig.

Sikkerhetskopiering

Det kjøres daglig sikkerhetskopiering av databaser og nettsider som ligger på vår infrastruktur, og beholder den i én uke. Det holdes ukentlig sikkerhetskopiering en måned tilbake i tid.

Vi oppfordrer alle til å ta backup av databaser og filer selv også, fordi det er raskere og rimeligere å hente tilbake data på den måten, enn ved å engasjere oss.

Sikkerhet

Servebolt.no er designet for å være sikrest mulig og benytter derfor SSL til all kommunikasjon på servebolt.no. Tjenestene som gjøres tilgjengelig via kontrollpanelet (som databaseadministrasjon, sftp-tilgang o.l.) er også beskyttet av SSL og sertifikater.

SSL Sertifikater

SSL Sertifikater som er kjøpt gjennom Servebolt blir automatisk overvåket mtp gyldighet og utløpsdatoer, og tilbud om fornying blir sendt ca 1 måned før utløp. Ved såkalte pålagte re-issues håndteres dette automatisk av Servebolt og uten videre kostnader for kundene.

Misbruk

Vi forebeholder oss retten til å stenge og avslutte kundeforhold umiddelbart ved misbruk. Det er ikke lov å benytte tjenesten til hosting av usømmelig materiale, distribusjon av filer eller masseutsendelser av epost (spam).

Hacking

Ved hacking vil vi stenge siden umiddelbart og gjøre kunden oppmerksom på situasjonen. Svakheter ved siden må utbedres før tjenesten igjen vil bli aktivert av Servebolt. Ved gjentatt hacking for samme kundeforhold vil arbeid for håndtering bli fakturert.

Oppdaterte nettsider

Vi forebeholder oss retten til å stenge nettsider som ikke holdes oppdatert hvis de utgjør en sikkerhetsrisiko. Vi anbefaler alle å ha en serviceavtale med en leverandør som kan sørge for dette. Vi vil kontrolle versjoner av publiseringsløsninger, og informere om oppdateringer som må installeres av sikkerhetshensyn. Når dette skjer må nettsider oppgraderes eller utbedres innenfor tidsfristen.

Konfidensialitet

Alle kundeopplysninger og informasjon som lagres på våre servere blir konfidensielt behandlet. Alle medarbeidere har signert taushetsplikterklæringer.

Vi utleverer ikke informasjon til tredjepart, med mindre vi har fått skriftlig godkjennelse eller er påtvunget det gjennom en rettslig kjennelse.

Avslutning av avtale

Avtalen kan avsluttes via kontrollpanelet, og avtalen vil da løpe ut den perioden det er fakturert for.

Endringer av betalingsplaner

Endringer av pakker kan gjøres når som helst, og man vil bli fakturert for aktiv plan i perioden.

Endring av vilkårene

Vi forebeholder oss retten til å endre vilkårene, og vil informere om endringer via epost når det skjer. Fortsatt bruk av tjenesten vil bekrefte at vilkårene aksepteres.